ماژول دوربین مادون قرمز RASPBERRY-PI - RPI NOIR CAMERA نمایش بزرگتر

دوربین 5 مگاپیکسلی RASPBERRY-PI CAMERA

جدید

این محصول در انبار موجود نیست

ریال 2,052,000

مقدار تخفیف

تعدادتخفیفشما بیش از
10 5% ذخیره می‌کنید ریال 1,026,000
50 8% ذخیره می‌کنید ریال 8,208,000
100 10% ذخیره می‌کنید ریال 20,520,000

این ماژول قابل استفاده روی بردهای رسپبری پای می باشد. این ماژول بر روی یکی از 2 سوکت CSI موجود بر روی برد نصب خواهد شد که قابلیت پردازش  بالایی دارد.

ابعاد این برد بسیار کوچک می باشد (25mm x 20mm x 9mm) و حدود 3 گرم وزن دارد که آن را برای پروژه هایی که سایز و وزن مهم می باشند بسیار مناسب نموده است.

این دوربین توسط یک کابل ریبون به برد متصل می شود که این کابل در این پکیج موجود می باشد.

این دوربین قابلیت دریافت تصاویر با کیفیت 5 مگاپیکسل و 2592x1944 پیکسل و همچنین دریافت ویدیو با کیفیت 1080p30 , 720p60 و 640x480p60/90 میباشد.

این دوربین بر روی آخرین نسخه سیستم عامل رسپبیان (raspbian) قابل استفاده می باشد.

 

The Raspberry Pi Camera Board Features:
  • Fully Compatible with Both the Model A and Model B Raspberry Pi
  • 5MP Omnivision 5647 Camera Module
  • Still Picture Resolution: 2592 x 1944
  • Video: Supports 1080p @ 30fps, 720p @ 60fps  and 640x480p 60/90 Recording
  • 15-pin MIPI Camera Serial Interface - Plugs Directly into the Raspberry Pi Board
  • Size: 20 x 25 x 9mm
  • Weight 3

How to enable camera support in Raspbian

Boot up the Pi and log in. The default username is pi, and the default password is raspberry. (Note: if you have changed these from the default then you will need to supply your own user/password details).

Run the following commands in a terminal to upgrade the Raspberry Pi firmware to the latest version:

sudo apt-get update

Click to enlarge

 

sudo apt-get upgrade

Click to enlarge

Access the configuration settings for the Pi by running the following command:

sudo raspi-config

Navigate to camera” and select enable.

 

 

Click to enlarge

Click to enlarge

 

Select Finish” and reboot.

Click to enlarge

How to use the Raspberry Pi camera software

raspivid is a command line application that allows you to capture video with the camera module, while the applicationraspistill allows you to capture images.

-o or output specifies the output filename and -t or timeout specifies the amount of time that the preview will be displayed in milliseconds. Note that this set to 5s by default and that raspistill will capture the final frame of the preview period.

-d or demo runs the demo mode that will cycle through the various image effects that are available.

Example commands

Capture an image in jpeg format:

raspistill -o image.jpg

Capture a 5s video in h264 format:

raspivid -o video.h264

Capture a 10s video:

raspivid -o video.h264 -t 10000

Capture a 10s video in demo mode:

raspivid -o video.h264 -t 10000 -d

To see a list of possible options for running raspivid or raspistill, you can run:

raspivid | less

raspistill | less

Use the arrow keys to scroll and type q to exit.

Extended documentation is available.

Note that we recommend that you change SSH password if you are using a camera, in order to prevent unwanted access.

How to stream video from the Raspberry Pi camera over a network

To view the feed on Linux

Install the dependencies by running the following in a terminal:

sudo apt-get install mplayer netcat

Find your IP address by running ifconfig. (Your IP address will be listed in the console output and will probably be of the form 192.168.1.XXX).

Run the following command in a terminal to view the feed using MPlayer:

nc -l -p 5001 | mplayer -fps 31 -cache 1024 -

To view the feed on Windows

Install and run Linux instead.

Find your IP address by running ipconfig. (Your IP address will be listed in the console output and will probably be of the form 192.168.1.XXX).

Download MPlayer.

Download Netcat.

Note that your browser may complain that these files are malicious, as they are unsigned executables.

Press the Windows key and the r’ key simultaneously to bring up the Run” dialog. Enter cmd.exe into the dialog and press enter/return to open a DOS prompt.

Enter the following command at the prompt to view the feed using MPlayer:

[Path to nc.exe]nc.exe -L -p 5001 | [Path to mplayer.exe]mplayer.exe -fps 31 -cache 1024 -

To view the feed on OS X

Download MPlayer.

Alternatively, you can download mplayer using Brew, which we recommend.

Find your IP address by running ifconfig. (Your IP address will be listed in the console output and will probably be of the form 192.168.1.XXX).

Run the following command in Terminal to view the feed using MPlayer:

nc -l -p 5001 | mplayer -fps 31 -cache 1024 -

To view the feed on a Raspberry Pi:

Find your IP address by running ifconfig. (Your IP address will be listed in the console output and will probably be of the form 192.168.1.XXX).

Run the following commands in a terminal on the receiving Pi:

mkfifo buffer

nc -p 5001 -l > buffer | /opt/vc/src/hello_pi/hello_video/hello_video.bin buffer

To transmit the feed from the Pi with camera module attached

After setting up the receiving” machine as per the instructions above, run the following commands in a terminal on the transmitting” Pi:

raspivid -t 999999 -o – | nc [insert the IP address of the client] 5001

 

You can then use the commands listed in the How to use the Raspberry Pi camera software” section above to change the capture time or to add

نقدی توسط مشتریان ثبت نشده است

نوشتن یک نقد

دوربین 5 مگاپیکسلی RASPBERRY-PI CAMERA

دوربین 5 مگاپیکسلی RASPBERRY-PI CAMERA

 

نوشتن یک نقد

6 دیگر محصولات

محصولات ویژه

محصولات بازدید شده

نماد اعتماد الکترونیکی