ماژول مولد پالس NE555 - مناسب برای درایو استپ موتور نمایش بزرگتر

ماژول تایمر NE555 - مولد پالس

910069

جدید

این محصول در انبار موجود نیست

ریال 168,000

Description:
Size: 20mm * 40mm 
function: square wave or rectangular waves of different frequencies; 

parameter index:
(1) Power supply: Input voltage: 5V-12VDC. 5V supply output current is about 10MA; when 12V power supply, output current is about 30MA;
(2) Frequency: 5 bands (Found)
    J1 file: 0.6Hz ~ 25Hz 
    J2 profile: 7Hz ~ 300Hz 
    J3 file: 50Hz ~ 2.5kHz 
    J4 block: 350kHz ~ 6.6kHz 
    J5 block: 6.7kHz ~ 180kHz
Adjustable duty cycle range: 0.4-0.99
(3) LED output indication, the low level LED lights, LED off high, led flashing speed indicates the output frequency variation; except jump cap choice of different frequency bands outside, RV1 can adjust the frequency adjustment, regulation led flashes can be seen as adjust the frequency change corresponding to the change;
(4) Input Current: ≥100MA
(5) Output voltage: 4.2V - 11.4V peak (with supply voltage variation).
(6) The output frequency is calculated: Period T = 0.7 (Ra + 2Rb) C Ra, Rb is 0-10K adjustable;
(7) Input: VCC GND Output: VCC OUT GND here input voltage and output consistent with the purpose of user-friendly, you can follow-up power supply. OUT is the output signal frequency.

نقدی توسط مشتریان ثبت نشده است

نوشتن یک نقد

ماژول تایمر NE555 - مولد پالس

ماژول تایمر NE555 - مولد پالس

نوشتن یک نقد

6 دیگر محصولات

محصولات ویژه

محصولات بازدید شده

نماد اعتماد الکترونیکی